Johan Albin Andersson

Födelsedatum:1895-06-24
Dödsdatum:1979-08-05
Gravsatt:1979-11-01
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 016

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se