John Sigvard Andersson

Födelsedatum:1923-02-25
Dödsdatum:2000-01-22
Gravsatt:2000-04-12
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 016

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se