Julia Elv. Andersson

Födelsedatum:1885-11-05
Dödsdatum:1963-03-08
Gravsatt:1963-05-30
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 016

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se