Ada Sabina Andersson

Födelsedatum:1869-08-20
Dödsdatum:1946-03-10
Gravsatt:1946-03-17
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 45

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se