Dagny Olivia Andersson

Födelsedatum:1904-02-13
Dödsdatum:1905-09-29
Gravsatt:1905-10-06
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 45

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se