Kristina Andersson

Födelsedatum:1825-11-24
Dödsdatum:1900-10-29
Gravsatt:1900-11-07
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 45

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se