Aina Maria Sofia Almkvist

Födelsedatum:1896-06-28
Dödsdatum:1994
Gravsatt:1994
Gravnummer:2 79, 80

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn