Erik Karl Johan Almkvist

Födelsedatum:1891-05-19
Dödsdatum:1964-04-03
Gravsatt:1964-04-22
Gravnummer:2 79, 80

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn