Aina Maria Sofia Von Baumgarten

Födelsedatum:1896-06-28
Dödsdatum:1993
Gravsatt:1995-07-14
Gravnummer:2 79, 80

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn