A

Gravsatta

Gravnummer: A A  20
5

A A 20

Eda Katrina Johansson

Alfta

1894-04-06
1948-12-23
Gravsatt: 1949-01-02
Mer information
Gravnummer: A A  20
5

A A 20

Johan Johansson

Alfta

1847-04-29
1919-12-19
Gravsatt: 1920-01-04
Mer information
Gravnummer: A A  20
5

A A 20

Johan Johansson

Alfta

1883-04-15
1961-12-02
Gravsatt: 1961-12-10
Mer information
Gravnummer: A A  6
3

A A 6

Jonas Johansson

Alfta

1871-03-05
1939-12-28
Gravsatt: 1940-01-06
Mer information
Gravnummer: A A  42
1

A A 42

Karolina Johansson

Alfta

1896-09-07
1989-12-25
Gravsatt: 1990-01-12
Mer information
Gravnummer: A A  20
5

A A 20

Kerstin Johansson

Gundbo 5

1848-04-08
1921-10-04
Gravsatt: 1921-10-09
Mer information
Gravnummer: A A  22
6

A A 22

Kerstin Johansson

 

-
-
Gravsatt: 1905-01-01
Mer information
Gravnummer: A A  6
3

A A 6

Lars Olov Johansson

Alfta

1920-05-16
1999-11-18
Gravsatt: 2000-05-12
Mer information
Gravnummer: A A  6
3

A A 6

Margta Johansson

 

1859-07-21
1920-08-06
Gravsatt: 1920-08-11
Mer information
Gravnummer: A A  60
1

A A 60

Marta Johansson

 

1893-12-21
1974-09-04
Gravsatt: 1974-09-14
Mer information
Gravnummer: A A  60
1

A A 60

Martin Gustav Johansson

Alfta

1921-05-05
1996-11-16
Gravsatt: 1996-11-23
Mer information
Gravnummer: A A  22
6

A A 22

Olof Johansson

 

-
-
Gravsatt: 1906-04-01
Mer information
Gravnummer: A A  6
3

A A 6

Jonas Henry Jonlars

Bollnäs

1926-11-07
1988-10-03
Gravsatt: 1989-05-15
Mer information
Gravnummer: A A  79
4

A A 79

Anna Jonsson

 

1916-01-05
1916-06-27
Gravsatt: 1916-06-27
Mer information
Gravnummer: A A  57
1

A A 57

Anna Alice Jonsson

Alfta

1929-09-01
2012-01-06
Gravsatt: 2012-01-27
Mer information
Gravnummer: A A  42
1

A A 42

Edit Jonsson

Alfta

1928-11-12
1983-06-23
Gravsatt: 1983-07-01
Mer information
Gravnummer: A A  22
6

A A 22

Edit Linnea Jonsson

 

1909-10-07
1927-03-12
Gravsatt: 1927-03-20
Mer information
Gravnummer: A A  54
4

A A 54

Elin Jonsson

 

1893-04-27
1979-01-28
Gravsatt: 1979-02-03
Mer information
Gravnummer: A A  69
4

A A 69

Elin Jonsson

Alfta

1906-03-06
1955-08-04
Gravsatt: 1955-08-13
Mer information
Gravnummer: A A  82
6

A A 82

Ella Jonsson

 

1877-07-12
1944-04-27
Gravsatt: 1944-05-07
Mer information