Alex. Pettersson

Födelsedatum:1876
Dödsdatum:1947
Gravsatt:1947
Område: B
Gravnummer:1 B 25, 26

Gravsatta inom samma gravplats