Hulda Pettersson

Födelsedatum:1880
Dödsdatum:1967
Gravsatt:1967
Område: B
Gravnummer:1 B 25, 26

Gravsatta inom samma gravplats