Signe Saga Serafia Blomqvist

Födelsedatum:1910-08-23
Dödsdatum:1998-01-18
Gravsatt:1998-04-12
Ort:EMMABODA
Område: B
Gravnummer:1 B 25, 26

Gravsatta inom samma gravplats