Olof Ragnar Blomqvist

Födelsedatum:1908-04-12
Dödsdatum:1997-05-22
Gravsatt:1997-06-28
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 25, 26

Gravsatta inom samma gravplats