Helena Maria Liljeqvist

Födelsedatum:1876-12-03
Dödsdatum:1958-10-13
Gravsatt:1958-10-19
Område: B
Gravnummer:1 B 113, 114, 115, 116

Gravsatta inom samma gravplats