Oskar Liljeqvist

Födelsedatum:1875-05-01
Dödsdatum:1947-02-26
Gravsatt:1947-03-09
Område: B
Gravnummer:1 B 113, 114, 115, 116

Gravsatta inom samma gravplats