Inez Helena Liljeqvist

Födelsedatum:1904-07-29
Dödsdatum:1980-05-08
Gravsatt:1980-05-13
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 113, 114, 115, 116

Gravsatta inom samma gravplats