Karin Maria Liljeqvist

Födelsedatum:1902-06-20
Gravsatt:1980-02-01
Ort:Långasjö
Område: B
Gravnummer:1 B 113, 114, 115, 116

Gravsatta inom samma gravplats