Anders Andersson

Födelsedatum:1839-03-27
Dödsdatum:1919-11-16
Gravsatt:1919-11-23
Ort:JÄRBO
Område: C
Gravnummer:2 C 058
2 C   058

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo