Lisa Andersson

Födelsedatum:1837-08-28
Dödsdatum:1914-02-08
Gravsatt:1914-02-15
Ort:JÄRBO
Område: C
Gravnummer:2 C 058
2 C   058

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo