Engla Lovisa Andersson

Födelsedatum:1889-04-18
Dödsdatum:1957-10-02
Gravsatt:1957-10-12
Ort:JÄRBO 10:16
Område: C
Gravnummer:2 C 058

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo