Erik Andersson

Födelsedatum:1868-02-24
Dödsdatum:1953-01-11
Gravsatt:1953-01-18
Ort:JÄRBO 10:16
Område: C
Gravnummer:2 C 058
2 C   058

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo