Antoinette Bengtsson

Födelsedatum:1871-01-08
Dödsdatum:1953-04-02
Gravsatt:1953-04-07
Ort:Simris
Område: C
Gravnummer:SN C 28, 29, 31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn