Jenny Bengtsson

Födelsedatum:1901-03-26
Dödsdatum:1978-07-18
Gravsatt:1978-07-25
Ort:Simris
Område: C
Gravnummer:SN C 28, 29, 31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn