Nils Bengtsson

Födelsedatum:1861-04-18
Dödsdatum:1950-01-09
Gravsatt:1950-01-15
Ort:Simris
Område: C
Gravnummer:SN C 28, 29, 31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn