Christer Strömberg

Födelsedatum:1951-01-12
Dödsdatum:1999-11-29
Gravsatt:1999-12-17
Ort:Simrishamn
Område: C
Gravnummer:SN C 28, 29, 31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn