Bengt Erik Glimhall

Födelsedatum:1944-12-02
Dödsdatum:2021-03-24
Gravsatt:2022-04-08
Ort:Simrishamn
Område: H
Gravnummer:SN H 20, 21, 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn