Kurt Arne Glimhall

Födelsedatum:1943-02-04
Dödsdatum:2014-05-09
Gravsatt:2014-06-25
Ort:Simrishamn
Område: H
Gravnummer:SN H 20, 21, 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn