Henning Glimhall

Födelsedatum:1913-11-04
Dödsdatum:1990-09-03
Gravsatt:1990-09-13
Ort:Simris 23:9
Område: H
Gravnummer:SN H 20, 21, 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn