Gertrud Elisabet Glimhall

Födelsedatum:1918-06-27
Dödsdatum:2008-11-06
Gravsatt:2008-12-05
Ort:Simrishamn
Område: H
Gravnummer:SN H 20, 21, 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn