Inga Anna Justina Gabrielson

Födelsedatum:1925-05-07
Dödsdatum:2010-02-03
Gravsatt:2010-04-30
Ort:HÄSSLEHOLM
Område: 3
Gravnummer:TÖ 3 96
TÖ 3    96
TÖ 3    96
TÖ 3    96
TÖ 3    96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se