Karl-Ivar Vilhelm Gabrielson

Födelsedatum:1920-12-04
Dödsdatum:2003-12-04
Gravsatt:2004-01-27
Ort:Hässleholm
Område: 3
Gravnummer:TÖ 3 96
TÖ 3    96
TÖ 3    96
TÖ 3    96
TÖ 3    96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se