Jan Gabrielson

Födelsedatum:1949-06-01
Dödsdatum:2021-01-15
Gravsatt:2021-07-01
Ort:Norra Nöbbelövs förs/Lund
Område: 3
Gravnummer:TÖ 3 96
TÖ 3    96
TÖ 3    96
TÖ 3    96
TÖ 3    96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se