Petter Johan Gummesson

Födelsedatum:1865-09-03
Dödsdatum:1955-09-26
Gravsatt:1955-10-03
Område: 3
Gravnummer:TÖ 3 96
TÖ 3    96
TÖ 3    96
TÖ 3    96
TÖ 3    96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se