Anna Nilsson

Födelsedatum:1940-11-21
Dödsdatum:1946-05-18
Gravsatt:1946-05-24
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 148, 149

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat