Roland Nilsson

Födelsedatum:1938-05-06
Dödsdatum:1939-06-19
Gravsatt:1939-06-25
Ort:L ringome
Område: B
Gravnummer:01 B 148, 149

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat