Einar Nilsson

Födelsedatum:1912
Dödsdatum:1988
Gravsatt:1988
Område: B
Gravnummer:01 B 148, 149

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat