Rolf Nilsson

Födelsedatum:1944
Dödsdatum:1976
Gravsatt:1976
Område: B
Gravnummer:01 B 148, 149

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat