Göte Johan Andersson

Födelsedatum:1923-10-01
Dödsdatum:2012-08-11
Gravsatt:2012-11-01
Ort:Valbo
Gravnummer:1 K M 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp