Nils Johan Andersson

Födelsedatum:1915-01-22
Dödsdatum:2009-01-28
Gravsatt:2009-05-27
Ort:815 38 tierp
Gravnummer:1 K M 2
1 K M    2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp