Hilma Kristina Andersson

Födelsedatum:1886-06-13
Dödsdatum:1959-04-05
Gravsatt:1959-04-12
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K M 2
1 K M    2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp