Judit Signe Elisab Andersson

Födelsedatum:1917-12-13
Dödsdatum:2003-10-10
Gravsatt:2003-12-19
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K M 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp