Elsie Karlsson

Födelsedatum:1923-01-11
Dödsdatum:2016-08-04
Gravsatt:2017-01-10
Ort:47190 Kyrkesund
Gravnummer:VA 03 3080, 3081

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn