Klas Karlsson

Födelsedatum:1917-12-08
Dödsdatum:2000-12-12
Gravsatt:2001-01-24
Ort:VÄSTRA RÖD
Gravnummer:VA 03 3080, 3081

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn