Jenny Henriksson

Födelsedatum:1900-09-19
Dödsdatum:1998-01-28
Gravsatt:1998-02-10
Ort:HJÄLTEBY
Gravnummer:VA 03 3080, 3081

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn