Olaus Henriksson

Födelsedatum:1857-11-14
Dödsdatum:1904-04-22
Gravsatt:1904-04-29
Ort:VALLA, GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3080, 3081

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn