Erik Valter Severin Karlsson

Födelsedatum:1904-12-22
Dödsdatum:1965-04-09
Gravsatt:1965-05-08
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 011

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se