Margit Katarina Karlsson

Födelsedatum:1909-05-01
Dödsdatum:2000-08-02
Gravsatt:2000-11-07
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 011

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se