Lars Gustaf Åsberg

Födelsedatum:1880-07-28
Dödsdatum:1960-01-24
Gravsatt:1960-05-14
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 011

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se