Lars Axel Karlsson

Födelsedatum:1946-01-01
Dödsdatum:2012-12-18
Gravsatt:2013-05-10
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 011

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se